Extra inför distriktsstämma 17/11

6 november, 2019 av Erik Salmonson

Hej alla distriktsmedlemmar,

Distriktet har kallat till höstdistriktsstämma den 17 november. På stämman ska, enligt Göteborgs scoutdistrikts tilläggsstadgar §4, val av distriktsordförande, vice distriktsordförande, övriga ledamöter, revisorer samt sammankallande och ledamöter i distriktsstämmans valberedning ske.

Valberedningen inför 2019 års höststämma har efter hårt arbete inte lyckats inkomma med komplett förslag inför handlingarnas utskick. Därefter har fler försök gjorts men har inte heller då lyckats formulera ett förslag att lämna till stämman.

Distriktet behöver därför gemensamt hantera den kommande stämman och den situation som råder. Om stämman inte kan formera en styrelse kommer minst en extra stämma behöva hållas. Sittande distriktsstyrelse kan inte själva formera ett förslag till valen utan behöver hjälp av distriktets alla medlemmar.

Distriktsstyrelsen har idag arbetat med ambitionen om att den styrelse som väljs inför 2020 ska utgöras av en strategisk styrelse som tillsammans med arbetsgrupper driver verksamheten. Utifrån den tanken har verksamhetsplan och budget skapats. Därför behövs både personer med starkt intresse av att driva, agera mentorer och projektledare för arrangemang till de arrangemangsgrupper som kommer bildas under 2020 samt personer med en långsiktig strategisk inriktning för styrelsen 2020. Vi behöver också hitta personer som vill åta sig distriktets kanske mest viktiga och spännande uppdrag som valberedning för nästkommande år.

Jag vill därför uppmuntra till ert deltagande på stämman och er möjlighet att skapa och påverka verksamheten framåt. Det är av stor vikt att vi tillsammans säkerställer distriktets framtid, både för 2020 och på sikt framåt. Vi förlänger anmälan till distriktsstämman och försöker lösa mat till de som anmäler sig senast fredag 8/11. Maten kommer vara först till kvarn och vi kan inte garantera något i dagsläget. Vi ser däremot gärna att ni anmäler er oavsett, för att kunna beräkna och hantera antalet ombud på plats. Anmäl er HÄR!

Vid frågor, tag gärna kontakt med mig eller Ellen, vice distriktsordförande, via ordforande@gbgscout.se.

Hälsningar,
Jakob Revellé
Distriktsordförande