I Göteborgs Scoutdistrikt finns det gott om spännande uppdrag att engagera sig i för att göra mer scouting till fler. Två olika uppdrag som just nu behöver en förstärkning är distriktets styrelse och vår valberedning.

Det är två uppdrag som kräver men förstärker, som är en personlig utmaning men samtidigt en rejäl utveckling med lärande för livet. I Göteborgs Scoutdistrikt har vi en styrelse som leder och fördelar den av stämman beslutade verksamhetsplanen. Till sin hjälp har styrelsen ett antal råd och utskott som på lite olika sätt driver det operativa. Vi har till exempel Skeppsrådet för Mandalay, Husrådet för Purpursnäckan och Kanotrådet fär våra kanoter.

 

Distriktsstyrelsen

Uppdraget att vara ledamot av Distriktsstyrelsen är att liknas vid ett uppdrag i en patrull. Stadgar tillsammans med verksamhetsplan sätter spelreglerna och sedan är det upp till styrelsen att verkställa efter bästa förmåga och samförstånd där man delar på både svårigheter och möjligheter.

Visst låter detta spännande?

 • Man är en del av distriktets och Scouternas varumärke i distriktsaktiviteter samt i kommunikation med andra distrikt, samverkansorganisationer och externa aktörer.
 • Man bidrar till och driver distriktets fortsatta utveckling samt arbetsleder distriktets anställda resurser.
 • Man förväntas vara påläst på allt som händer i distriktet, men kommer ha egna ansvarsområden och tilldelade uppdrag.
 • De egna ansvarsområdena anpassas efter tid, intresse och förmåga (utifrån verksamhetsplanen) för att kunna driva dessa framåt och att hålla övriga styrelsen uppdaterad.
 • Man deltar på och representerar distriktet på distriktsaktiviteter.
 • Man skall stötta distriktets olika projektgrupper och kommer att få många nya scoutkamrater
 • Lära känna och arbeta tillsammans med andra engagerade styrelseledamöter.
 • Som person behöver du vara en aktiv lagspelare med olika former av kunskaper samt så klart väl förankrad i scoutings ideologi

Detta är bara några exempel på alla möjligheter du har i Göteborgs Scoutdistrikts styrelse. Allt delas tillsammans inom patrullen för att leda distriktet i den riktning som anses vara den bästa. Ordföranderollerna är som patrulledare ett tydligare ansikte utåt, men självklart är hela patrullen med och aktivt bidrar till verkställandet av uppdraget i styrelsen. Uppdraget innebär månadsvisa kvällsmöten under terminerna samt ett par helger under verksamhetsåret. Mellan mötena lägger man tid för att leda sina ansvarsområden, för att läsa mejl samt förberedelsearbete inför möten. Tillsammans kanske ytterligare några kvällar i månaden.

Som ordförande eller vice ordförande har du ytterligare möjligheter att utmana dig själv. Utöver din representativa roll så hjälper du till med arbetsfördelning och teambuilding så att styrelsearbetet blir ännu roligare och givande för alla medlemmar.

 

Struktur

Enligt våra stadgar måste styrelsen bestå av minst fem övriga ledamöter utöver ordföranderollerna. Ett ideellt uppdrag är alltid beroende av hur individen kan, hinner och vill se sitt uppdrag. Det ovan skrivna handlar lite om kalla fakta och att bara ha maskiner som gör jobbet varken funkar eller är önskvärt. I grunden handlar det om att Styrelsen verkligen skall vara ett lag med alla nödvändiga kompetenser i en lagom blandning. Alla kan inte allt och alla vill inte allt men tillsammans går det att göra
underverk.

Till styrelsen skall vi i höst välja:

 • En ordförande
 • En eller två vice ordförande
 • Tre ledamöter på två år.
 • Två suppleanter på ett år.
 • Revisorer och revisorssuppleanter på ett år.

Till höstens styrelse har vi minst 3 poster att fylla och vi behöver få in förslag på personer till både suppleant, fyllnadsval och tvåårsval. Bra om en av de nya personerna i styrelsen har ekonomisk bakgrund eller att intresse för ekonomi.

 

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!

 

Valberedningen

Är du redo för ett roligt år i ett härligt gäng? I valberedningen får du bland annat möjlighet att göra detta:

 • Skapa förutsättningarna för att utveckla Göteborgs Scoutdistrikt.
 • Diskutera med sittande styrelse och tillsammans komma fram till distriktets framtida utveckling och vilka slags resurser som behövs för detta.
 • Delta på olika scoutevenemang och diskutera möjliga engagemang med distriktets medlemmar.

Utifrån vilka behov du ser i distriktet när du agerar i valberedningen är du med och påverkar distriktets framtid, vilket gör valberedningsarbetet till en av de mest inflytelsefulla uppdragen i distriktet. Tillsammans med de övriga ledamöterna skall du pussla ihop en passande kombination av ledamöter som tillsammans kan leda distriktets verksamhet under kommande mandatperiod. Valberedningen skall lägga fram ett förslag till stämman på hösten. På så sätt banar du därigenom väg för distriktets kommande inriktning.

Tidsmässigt är uppdraget i valberedningen något som sträcker sig över hela verksamhetsåret. Du håller en kontinuerlig kontakt med alla styrelseledamöter och övriga medlemmar i valberedningen så att man får reda på vilka kompetenser som behövs till ett kommande verksamhetsår. Utöver möten vid några tillfällen under året är du med på olika scoutevenemang och marknadsför möjligheter till aktivitet inom Göteborgs Scoutdistrikt.

 

Struktur

Göteborgs Scoutdistrikts valberedning har för närvarande följande omfattning och behov:

 • En sammankallande ledamot.
 • Fyra övriga ledamöter.

En valberedning behöver alls inte ha ett brett kontaktnät men skall på alla sätt och vis säkerställa att man hittar och föreslår kandidater på varje stämma. Förslaget skall ge styrelsen den kraft den behöver för att genomföra verksamhetsplanen och sitt breda uppdrag. Att leta förslag till valbara kandidater är lite som att fylla på med det som saknas. Laget skall vara en helhet och så snart någon meddelar att man inte skall fortsätta, eller inte fyller måttet, då gäller det att leta så att hålet fylls helt.

 

NOMINERA DIG SJÄLV ELLER NÅGON DU TYCKER SKULLE PASSA!