Valberedningen består just nu av fem personer. De förbereder valen som distriktsstämman gör, vilket är val av distriktsstyrelse (inklusive ordförande och vice ordförande), revisorer och valberedning.

Vill du ha en ny utmaning i Scouterna? Att engagera sig i distriktsledningen är både roligt och utmanande och vi söker just dig som vill vara med och driva Göteborgs scoutdistrikt framåt. Det finns alltid plats för kloka och intresserade personer och rätt person med rätt attityd är det som gäller.

Tipsa valberedningen!

En valberedning kan inte bereda val om det inte finns tips på grymma personer att prata med! Alla i distriktet kan skicka in tips på bra personer som borde bli kontaktade. Eller kanske vill just du engagera dig?

Skicka tips på namn till valberedningen@gbgscout.se och se till att du har med

  • Post du nominerar till
  • Namn
  • Kår
  • Telefon/mobil
  • E-post
  • Är personen tillfrågad? (så att valberedningen vet när de kontaktar personen)

Valberedningen

Anderz Hellgren (Göteborgs sjöscoutkår)
Mats Mattsson (Kortedala scoutkår)
Emma Ivarsson (Tuve scoutkår)

Kontakt

För alla frågor är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedningen@gbgscout.se