Vad söker vi?

2st personer till Göteborgsscouternas stiftelse.

Uppdrag?

Göteborgsscouternas stiftelse äger egendomar och förvaltar ekonomiska tillgångar med syfte att stödja scouting i Göteborgsområdet med omnejd. Stiftelsen äger och förvaltar bland annat en stor egendom i Bohuslän. Totalt består området av 160ha skog, ängar, öar och stränder som sakta men säkert håller på att förädlas till ett av Sveriges finaste lägerplatsområden. Man äger och förvaltar också en större kommersiell fastighet på Delsjövägen i Göteborg, vid Sankt Sigfrids plan. Båda två används av Göteborgs scoutdistrikt genom den scoutverksamhet som bedrivs regelbundet. Egendomarna och eventuellt verksamhetsbidrag finansieras genom avkastningen från de ekonomiska tillgångar stiftelsen också förvaltar.

Göteborgs scoutdistrikt söker nu fler styrelsemedlemmar att välja till stiftelsen. Vi letar efter personer med en professionell syn på att utveckla stiftelsen och dess egendomar ytterligare. Att vara aktiv scout är inget tvång, men att man har en grundläggande förståelse för scouting generellt ser vi som högst relevant. Att man har yrkeslivserfarenhet, kunskap och agerar professionellt i alla lägen tar vi för givet. Det vi specifikt letar efter är en person med bred kunskap inom juridik, upphandling och förvaltning. Vill du utveckla både stiftelsen och kanske dig själv?

 

Tidsomfattning?

Möte cirka 1 gång/månad.

Valperiod?

Verksamhetsåret 2018

För mer information och ansökan?

Kontakta:

Fredrik Seebass fredrik.seebass@gbgscout.se