NM170811-8102574

ÄVENTYRET

Distriktets populäraste arrangemang?

Rekord för årets upplaga av Äventyret! 

Äventyret pågick mellan arrangemanget 10-12 maj, 89 patruller deltog.

Äventyret är en tävling som arrangeras varje vårtermin för scouter i Göteborgs scoutdistrikt. Det är ett mycket uppskattat arrangemang där du dels får sätta dina kunskaper på prov inom patrullen, men också ges möjlighet att träffa andra scouter från distriktet. 2019 hölls arrangemanget i skogarna kring Ljungslätt. 2019 hade vi 89 deltagande patruller vilket är rekord för Äventyret.

RESULTAT 2019 HITTAR NI HÄR!

_________

 

Äventyret är ett mycket populärt arrangemang och intresset för att delta är stort. 2018 hade vi 60 startande patruller och 2019 ökade vi till över 100 patruller vilket är otroligt roligt!  Dock är det ett tungrott arrangemang som kräver många funktionärer och därför fick distriktsstyrelsen, under vårstämman 2017, i uppdrag att ta fram en uppdelning av distriktets kårer så att man vartannat år hjälper till att arrangera en kontroll mot att man fritt kan delta det år man inte håller i en kontroll. Vårt mål i år är att gå på distriktets vilja och försöka falla in i den uppdelning som gjordes vilket innebär att alla ni som är i grupp B förväntas håll i en kontroll i år (grupperna hittar du nedan). Skulle ni i grupp A vilja hjälpa till med funktionärer och/eller kontroll ändå så tas detta givetvis tacksamt emot.   

Grupp A: alla jämna år med start 2018 
Grupp B: alla udda år med start 2019 

Grupp B: 
Järnbrott
 
Kode
 
Porthälla
 
Backa
 
Långedrag sjö
 
Göta Lejon
 
Jägarna
 
Adalen
 
Härryda
 
Tor
 
Göteborgs sjö
 
Vättle
Askims sjö
Högsbotorp
Partille
Kortedala
Bohus
Tuve

 

_________

 

 

Patrullen Ugglan från Bohus scoutkår, under Äventyret 2018.