Ladda ner

Protokoll

Aktuella stämmohandlingar

Handlingar

Stadgar

Blanketter

Arrangemang

Rapporter

Policyer

Protokoll

Distriktsstämman

Distriktsstyrelsen

 

Aktuella stämmohandlingar

Handlingar

Stadgar

Läs Scouternas stadgar

Blanketter

Arrangemang

Rapporter

Distriktsbildning

Distriktsråd

Kårträff

Kragenäs

Policyer för distriktsverksamhet

Här kommer de nya policyerna för all verksamhet och allt arbete i distriktets regi laddas upp så snart dessa är godkända av distriktsstyrelsen.