Välkommen (tillbaka) Karin Bälter-Björnhage

Distriktet är jätteglada över att kunna berätta att vi återigen har två anställda på kansliet Purpursnäckan på Delsjövägen 5A. 

För många är Karin Bälter-Björnhage ett känt ansikte, hon har en gedigen scoutbakgrund och har även jobbat på Göteborgs scoutdistrikts kansli tidigare. Hon är nu anställd 1-2 dagar i veckan för att hjälpa till med administration, ekonomi och löpande bokföring. Det är en anställning som löper tillsvidare medan distriktsstyrelsen utreder framtiden och vilket behov som finns. Vi är jätteglada över att ha Karin på plats igen, hennes stora kunnande och engagemang avlastar och hjälper oss något enormt.