Scoutverksamhet för barn och unga på flyktingboenden

Det finns mycket vi kan göra för barn och unga i vår närhet och alla kan göra något. Här en hälsning från Scoutkåren Göta Lejon, som uppmanar till fler idéer och mer engagemang.

Kontakta ordforande@gbgscout.se om du eller din kår vill engagera er i verksamhet för barn och unga på flyktingboenden!

Leo ordnar en kväll med scouting

I östra Göteborg finns ett transitboende för flyktingar i fotbollsklubben Qvidings klubbhus. Vi i Scoutkåren Göta Lejon har hört av oss till klubben och till social resursförvaltning (som står för personalen på boendet) och hört oss för om det finns möjlighet för oss att hjälpa till på något vis.

Nu har vi pratat med chefen på Qvidings boende och vi har tillsammans kommit fram till att scouterna ska ordna en aktivitet för ungdomarna som bor där, vilken hålls i dagarna.

Fler intiativ behövs

I diskussionen kom frågan upp om scouterna är intresserade av att göra aktiviteter även på andra boenden. Qviding är ett transitboende där ungdomarna bor i upp till en vecka. På andra boenden där de bor längre finns en helt annan möjlighet att skapa en långsiktig verksamhet. Sådana boenden finns spridda i stan och fler är på gång.

Dels finns det kårer som ligger närmare dessa boenden, rent geografiskt än vad Leo gör och dels finns det i distriktet ett stort antal medlemmar som förhoppningsvis kan engagera sig även om avståndet är lite längre än ”det vanliga”.

Hälsningar,
Scoutkåren Göta Lejon