Demokratijamboree 2016

18-20 november 2016 är det dags för Scouternas årsmöte, demokratijamboreen. Det är Scouternas högsta beslutande organ och där vi fattar viktiga beslut inför framtiden. Varje scoutkår som är ansluten till Scouterna och har godkända stadgar har möjlighet att skicka minst ett ombud till Scouterna stämma.

Göteborgs scoutdistrikt anordnar även i år en bussresa till demokratijamboreen,  som denna gång är i Västerås. För mer information om bussresan håll utkik på hemsidan. För ombuden som åker på demokratijamboreen anordnar distriktet en ombudsgrupp. Syftet med ombudsgruppen är att förbereda oss inför stämman, prata igenom handlingarna, vässa våra argument och sen på stämman samarbeta. Det är ett stort möte och det kan vara svårt att som ensamt ombud hinna vara med i alla diskussioner. Framförallt är det ju också roligare att göra saker ihop med andra.

Ombudsgruppen kommer att träffas vid ett par tillfällen innan stämman. Vid vårt första möte kommer vi att dela upp oss i grupper så att en grupp blir lite mer ansvarig för en del av handlingarna. Handlingarna inför stämman brukar vara ganska omfattande varför vi tror att det är bra att vi hjälps åt att läsa in oss. Vid nästa stormöte kommer alla grupper presentera vad de kommit fram till, är de förslag som är lagda bra, vad får de för konsekvenser, har gruppen kanske förslag på egna tilläggsförslag? Ungefär en vecka innan stämman träffas vi för lite mingel och stämmopepp, kanske finslipar vi lite extra på vår argumentationsteknik och taggar till det sista!

Har du några frågor eller synpunkter så hör  gärna av dig till demokratijamboree@gbgscout.se.

 

Datum & tider:

  • Handlingarna bör komma ut senast 18 september.
  • Onsdag 28 september stormöte, klockan 18.00-21.00 (sista anmälningsdag 24 september).
  • Lördag 22 oktober stormöte, klockan 10.00-16.00.
  • Torsdag 10 november ombudsmingel och pepp – tid kommer.
  • Fredag 18 november avfärd mot demokratijamboreen – tid kommer.