Anmälan till webbutbildning

Scouterna erbjuder ett webbsystem där kårer enkelt kan skapa en egen hemsida. Göteborgs scoutdistrikt har exempelvis en sida i systemet, som är enkelt att hantera.

Lär dig mer om hur man gör och börja skapa en hemsida till kåren!

Kommunikationsutskottet ordnar en utbildning som går vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna vara med! Det är samma utbildning vid båda tillfällena och syftet är att du och dina scoutvänner enkelt ska kunna jobba med en hemsida för kåren i Scouternas webbsystem!

Läs mer om Scouternas webbsystem!