Anmälan Göteborgs ombudsgrupp och bussresa till Demokratijamboree 2014