Motionsstopp DST

Motionsstopp inför vårens distriktsstämma!