Motionsstopp DST

Motionsstopp inför höstens distriktsstämma!