Kallelse till extra distriktsstämma 28/11

För att se framåt mot 2017 behöver vi ses igen! Edit per 15/11: Ny plats – vi ses på Apple Hotel i Munkebäck! På distriktsstämman 16/10 valdes ingen distriktsstyrelse att leda distriktets verksamhet för 2017. Det fanns inget färdigt förslag Läs mer »